problemen bij opdrachten werken (gebouwen)

Hulp nodig i.v.m. overheidsopdrachten/aanbestedingen ? Stel uw vragen hier.

Modérateurs : govo, Frédéric

Hugodb
Rookie
Messages : 13
Inscription : 05 févr. 2007, 13:09

problemen bij opdrachten werken (gebouwen)

Message par Hugodb » 16 déc. 2008, 14:29

Beste collega's,

hieronder een aantal vragen ivm overheidsopdrachten voor werken:

Vraag 1: bepalingen inzake het veiligheid- en gezondheidsplan
Gehanteerde procedure: openbare aanbesteding

Het betreft de regelgeving inzake het veiligheids en gezondheidsplan (art. 30, tweede lid van het KB 25/01/2001 tijdelijke of mobiele bouwplaatsen) en de bijhorende omzendbrief met de nodige praktische richtlijnen.

Volgens het KB moeten bij de offerte volgende documenten zitten:

a) een document dat verwijst naar het VGP en waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit VGP

b) een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het VGP bepaalde preventiemaatregelen- en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en –middelen.

Volgens de omzendbrief moeten de offertes waarbij deze documenten ontbreken of onvolledig zijn als substantieel onregelmatig worden beschouwd.(voorlaatste pagina omzendbrief)

Onze vraag is nu: kunnen deze ontbrekende documenten na opening van de offertes nog worden opgevraagd? Ik vermoed dat dit niet kan aangezien contactname met de aannemers enkel nog mogelijk is inzake kwalitatieve selectie en een procedure abnormale prijzen.

De omzendbrief geeft immers ook aan dat dit enkel kan bij een onderhandelingsprocedure.

En wat als in het bestek geen melding wordt gemaakt van deze documenten of dat maar één document (van beide documenten) wordt gevraagd?

Ik bedoel maar: moeten deze documenten altijd en verplicht worden opgevraagd worden? En als ze niet opgevraagd (vermeld in het bestek) worden moeten ze dan toch bij de offerte worden gevoegd?

Nog een bijkomende hypothese:

1 hoofdgebouw (ruwbouw) met 2 nevenaannemers (elektrische installaties en HVAC). 3 afzonderlijke bestekken

Alle opdrachten via openbare aanbesteding.

De documenten inzake het veiligheidsplan worden voor de drie opdrachten gevraagd.

Voor opdracht 1 (hoofdgebouw) zitten ze erbij.

Maar voor de nevenopdrachten ontbreekt de verklaring of ontbreekt de afzonderlijke prijsberekening.

Mag men dan zomaar gaan aannemen dat voor de nevenopdrachten geen bijkomende veiligheidsmaatregelen vereist zijn en er dus geen afzonderlijke prijsberekening nodig is?

En opnieuw kunnen de ontbrekende documenten opgevraagd.

Nog een tweede vraagje.
Is het logisch dat in een vrij omvangrijk bestek (elektrische installaties in een nieuwbouw) enkel met forfaitaire hoeveelheden en niet met vermoedelijke hoeveelheden wordt gewerkt. Indien er enkel met forfaitaire hoeveelheden wordt gewerkt is alles in min dat niet altijd in het voordeel van de aannemer omdat hij dan toch de volledige post mag aanrekenen en is alles in meer dan niet volledig ten laste van de aannemer?

Een derde vraag:

Wat met prefinanciering. Bijvoorbeeld volgende post

Inrichting van de werf. Bijvoorbeeld een raming van 15.000 euro

Wat als veel aanbiedingen daar vrij ver overgaan. Soms tot 30.000 euro en meer.

Volgens mij is dit dan pure prefanciering (ervan uitgaande dat de raming accuraat was). Moeten dergelijke offertes dan allemaal geweerd worden of moet een prijsverantwoording worden gevraagd?

Kunnen de aannemers deze post in zijn geheel op hun vorderingsstaat opnemen (type = SOG) of is een procentuele vordering ook toegestaan (mits akkoord van de aannemer)

Dit zijn zo van die praktijkvoorbeelden waarin de wetgeving soms moeilijk een antwoord op gevonden kan worden. Wij willen dan ook dergelijke dossiers correct gunnen zodat wij later niet tegen een klacht aanlopen.

Een hele boterham, maar misschien zijn jullie hiermee ook al eens geconfronteerd en hebben jullie wel een antwoord op onze vragen.

alvast bedankt
Hugodb

Répondre